WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Normal BM - BM Thường

BM350 Cổ (2018-2022) trắng chưa tạo TKQC - Old BM (2018-2022) have not created ads acc (Can create upto 3 ads account after spending - starter limit is 50$)
70.000đ

Created years: 2018-2022 BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM350 Cổ (2018-2022) trắng đã tạo 1 TKQC cổ- Old BM350 (2018-2022) have created 1 ads account (Can create upto 3 ads account after spending - starter limit is 50$)
71.000đ

Created years: 2018-2022 BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM50 tạo cổ (2018-2022) chưa tạo tkqc - BM50 created 2018-2022 have not created ads account
40.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM350 2024 chưa tạo tài khoản quảng cáo (có thể share pixel) - BM350 2024 have not created ads account (can share pixel)
5.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM50 ngâm chưa tạo tkqc (mua tối thiểu 5 bm) - BM50 have not created ads account (buy min 5 pcs)
2.500đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin