WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

VPS TL2 CPU: 2 Core - Ram: 4Gb - Disk: 40 Gb - Location IP: USA (Gói thuê bao 30 ngày - 30 days use)

170.000đ

- IP: USA
- CPU: 2 Core
- Ram: 4 GB
- Disk (Dung lượng đĩa): 40GB
- Transferlimit (Băng thông): 10000 GB<br>
Bảo hành trong suốt quá trình sử dụng - Warranty life time active
VPS ổn định có thể gia hạn hàng tháng - Stable VPS renewable monthly

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này