WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Resistant BM - BM kháng

BM350 Cổ (2018-2022) trắng chưa tạo TKQC kháng bị ẩn tích - Old BM (2018-2022) Resistant hidden green tick have not created ads acc (Can create upto 3 ads account after spending - starter limit is 50$)
70.000đ

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link Created years: 2018-2022 BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

BM50 cổ Kháng bị ản tích chưa tạo tài khoản quảng cáo- BM50 Old Resistant was hidden green line created 2023 have not created ads account
40.000đ

Sau khi nhận bm hãy lấy link nhân viên để hạn chế die bm, không bảo hành cho trường hợp lấy link quản trị viên làm die bm - Must get employee permission link when you invite other admin to avoid die bm, no warranty for the case get admin permission link Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin