WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

VPS - MÁY ẢO

VPS TL1 CPU: 1 Core - Ram: 2Gb - Disk: 20 Gb - Location IP: USA (Gói thuê bao 30 ngày - 30 days use)
80.000đ

- IP: USA - CPU: 1 Core - Ram: 2 GB - Disk (Dung lượng đĩa): 20GB - Transferlimit (Băng thông): 10000 GB Bảo hành trong suốt quá trình sử dụng - Warranty life time active VPS ổn định có thể gia hạn hàng tháng - Stable VPS renewable monthly

VPS TL2 CPU: 2 Core - Ram: 4Gb - Disk: 40 Gb - Location IP: USA (Gói thuê bao 30 ngày - 30 days use)
150.000đ

- IP: USA - CPU: 2 Core - Ram: 4 GB - Disk (Dung lượng đĩa): 40GB - Transferlimit (Băng thông): 10000 GB<br> Bảo hành trong suốt quá trình sử dụng - Warranty life time active VPS ổn định có thể gia hạn hàng tháng - Stable VPS renewable monthly

VPS TL3 CPU: 4 Core - Ram: 8Gb - Disk: 60 Gb - Location IP: USA (Gói thuê bao 30 ngày - 30 days use)
350.000đ

- IP: USA - CPU: 4 Core - Ram: 8 GB - Disk (Dung lượng đĩa): 60GB - Transferlimit (Băng thông): 10000 GB Bảo hành trong suốt quá trình sử dụng - Warranty life time active VPS ổn định có thể gia hạn hàng tháng - Stable VPS renewable monthly

VPS TL4 CPU: 8 Core - Ram: 16Gb - Disk: 100 Gb - Location IP: USA (Gói thuê bao 30 ngày - 30 days use)
700.000đ

- IP: USA - CPU: 8 Core - Ram: 16 GB - Disk (Dung lượng đĩa): 100GB - Transferlimit (Băng thông): 10000 GB Bảo hành trong suốt quá trình sử dụng - Warranty life time active VPS ổn định có thể gia hạn hàng tháng - Stable VPS renewable monthly