WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set 1 via trắng no2fa + 9 tkqc limit 250$ , Quốc gia PH lách thuế ( tiền PKR, múi giờ +7, Quốc gia Philippines ) - Set 1 white account no2fa +9 ads account daily limits 250$ nation PH No Tax ( currency PKR, timezone +7, Country PH - NO TAX)

1.800.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

 

 

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này