WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

FACEBOOK account with personal 1500 USD daily spend limit (Full VIA, Currency USD, Time zone +7, nation Philippines ) - Full VIA tài khoản FACEBOOK + tài khoản quảng cáo 1500 USD ( +7, USD, quốc gia Philippines )

750.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 8h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 8h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này