WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set via trắng+ 9 tk limit 6m4 VNĐ bao tụt limit - Set White account keep 9 Ads account limit 6m4 VNĐ checkpoint mail

1.000.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này