WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

Set 1 via trắng+ 8 tài khoản 8900 Baht Thái (THB, múi giờ +7, Quốc gia Thái Lan) Set white account + 8 Personal ads account 8900THB daily spend limit ( currency THB, time zone +7, Country Thailand

1.500.000đ

Bảo hành checkpoint phone trong 6h, cần backup tài khoản sau khi nhận - Warranty checkpoint phone code in 6h, need backup admin after receive
Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies)
Thời gian bảo hành 2 ngày kể từ lúc mua hàng - 2 days warranty from purchased time

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này