WELCOME TO TULASTORE.COM

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

BM50 tạo năm 2023 Kháng 3 dòng chưa tạo tài khoản quảng cáo- BM50 Resistant 3 line created 2023 have not created ads account

45.000đ

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h
Bảo hành live BM 48h - 48h warranty for restriction
Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

Bảo hành link nhận 24h, sau 24h sẽ từ chối lấy lại link, khách hàng lưu ý sử dụng link sớm nhất có thể trong vòng 24h kể từ khi mua hàng - Warranty for receive link in 24h, after 24h we will do not get a new link, as soon as use the receive link among 24h after perchase the product

Bảo hành live BM 48h. Trong vòng 48h kể từ khi mua hàng nếu bm die hãy gửi ảnh cho chúng tôi để nhận bảo hành - 48h warranty for restriction, in 48h if the bm die please send us a picture to get warranty
Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này